BIG SALE - Gratis verzending vanaf 80 euro in België - Free delivery as from 80 euros in Belgium

Pedaling

Pedaling

*English version below*

Veel beginnende fietsers hebben de neiging om op een zware versnelling te fietsen. Het lijkt gemakkelijker om zo minder snel te moeten trappen, maar als beginner ga je dit waarschijnlijk niet heel lang volhouden aangezien je nog geen zo’n sterke beenspieren hebt. Daarnaast kan dit ook voor kniepijn zorgen.

Probeer op een redelijk hoog tempo te trappen. 1,5-2 trappen per seconde of 70-100 rondjes per minuut. Snel roteren is in het begin niet zo gemakkelijk, maar dit kan je trainen. Probeer telkens kortere periodes aan een hoge snelheid te trappen en verleng deze periodes beetje per beetje.

——

Many starting cyclists tend to cycle on a heavy gear. It seems easier to pedal slower, but as a beginner you probably won’t be able hold on long due to the lack of strong leg muscles. Also, this can result in knee pain.

Try to pedal at a fast pace. 1,5-2 pedals per second or 70-100 rounds per minutes. Rotating fast is not that easy in the beginning, but you can train this. Try to pedal at a fast pace for shorter time periods and extend these periods a little bit at a time.